Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Are FIGs good for you? Russian financial industrial groups and their impact on the aerospace industry.

Are FIGs good for you? Russian financial industrial groups and their impact on the aerospace industry. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kogan Evgeni
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-03
Rapportnummer: (FOA-R--97-00465-170)
Nyckelord Ryssland, FIG, industri, flygindustri, 13
Sammanfattning Denna rapport behandlar ryska finansiella grupper (FIG) och deras roll i den ryska flygplansindustrin. Den första delen behandlar FIGs historia, uppbyggnad och utveckling i stort. Den andra delen analyserar med utgångspunkt från en serie intervjuer med ledande företrädare för den ryska flygplansindustrin FIGs betydelse för denna. Författaren diskuterar tre typfall: en fungerande FIG, (MAPO MIG) en mellanform, (MTA) som står i begrepp att bilda en FIG samt en transnationell FIG, (IAE, ett betydelsefullt ryskt-ukrainskt joint venture). Han avslutar med några slutsatser beträffande FIGs roll i rysk flygplansproduktion och rysk ekonomisk framtid.
Abstract This report treats Russian Industrial Financial Groups (FIG) and their role in the Russian aeroplane industry. The first part is about the history of FIGs, their structure and general development. The second part makes an analysis of FIGs importance to the aeroplane industry, based on a series of interviews with leading representatives from this industry. The author discusses three different types of FIG: one in operation (MAPO MIG), one about to be created (MTA) and one transnational FIG, (IAE, a major Russian-Ukrainian joint venture). He ends by some conclusions regarding the role of FIGs in the Russian aircraft industry and Russian economic future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182