Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA Weapons and Protection Division. Annual Report. Fiscal Year 1995/96. (1 July 1995-31 December 1996).

FOA Weapons and Protection Division. Annual Report. Fiscal Year 1995/96. (1 July 1995-31 December 1996). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Janzon Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-09-03
Rapportnummer: (FOA-R--97-00469-310)
Nyckelord Vapen, robotar, ammunition, stridsdelar, projektiler, explosivämnen, krut, pansar, skydd, årsrapport
Sammanfattning Årsrapport 95/96 för FOA avdelningen för Vapen och skydd. Den ger en allmän beskrivning av avdelningen, dess mål, verksamhet, organisation och ekonomi. Information ges om våra anläggningar, vetenskapliga och tekniska kompetenser och utrustningar. Några viktiga forskningsresultat beskrivs kort. Verksamheten inom avdelningens sex institutioner beskrivs också i sammandrag. möten, konferenser och kurser som anordnats finns förtecknade, liksom avdelningens alla vetenskapliga publikationer. Rapporten ät skriven på engelska.
Abstract This is the annual report for FOA Weapons and Protection Division for the Fiscal year 1995/96 (1½ years). It gives an overall description of the Division, its goals, activities, organisation and economy. It also provides information on facilities, scientific and technical competences and equipment. Some research highlights are summarised. The activities of the Division´s six research departments are also summarised. Meetings, conferences and courses arranged are listed, as well as all the Division´s scientific publications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182