Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Principer för skakskydd av anläggningar i bergrum

Principer för skakskydd av anläggningar i bergrum Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svedbjörk Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00477-311)
Nyckelord Fortifikation, Berganläggningar, Skakskydd
Sammanfattning Denna rapport innehåller en sammanställning av olika typer av skakskydd för anläggningar placerade i bergrum. Inventeringen speglar konstruktioner använda från mitten av 60-talet till ingången av 90-talet. De viktigaste konstruktionslösningarna och deras tillämpning vid varierande hotbild är redovisade. Rapporten innehåller också en sammanställning av svensk litteratur inom områdena stötvågsutbredning i berg och skakskydd av berganläggningar.
Abstract This report contains a summary of some designs for ground shock protection of fortifications in hard rock. The designs principles that have been covered have been used from the middle of the sixties to the beginning of the nineties. The report also contains a reference list to Swedish literature regarding ground shock and protection against ground shock.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182