Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optisk detektor för hastighetsmätning, triggning och prediktering av projektilers läge.

Optisk detektor för hastighetsmätning, triggning och prediktering av projektilers läge. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Melin Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-13
Rapportnummer: (FOA-R--97-00479-310)
Nyckelord Prediktering, Triggsignal, Lägesindikering, Hastighetsindikering, Diskriminering, Ljusdetektor, Laserdioder
Sammanfattning För att avbilda en flygande projektil av något slag (t ex skjuten ur en kanon) är det en fördel att kunna förutbestämma dess läge i färdriktningen vid någon tidpunkt utan att känna dess hastighet. Utrustningen för mätning, fotografering m m kräver att en elektrisk puls alstras i rätt ögonblick. För att göra denna avståndsprediktering måste projektilen detekteras av någon sorts givare som mäter dess hastighet. De flesta givare har gemensamt att de påverkar projektilen vilket inte är önskvärt. Ett sätt att undgå detta är att använda sig av en ljusstråle av något slag och en ljusdetektor som alstrar en signal när strålen bryts av ett förbipasserande föremål. Vid dessa experiment kan det förekomma att före det föremål som är avsett att detektera kommer det fragment som anordningen då reagerar på och alstrar en puls. Detekteringspulsen från fragment är ofta kortare än det avsedda föremålet. För att förhindra denna feldetektering kan en viss längd på pulsen krävas av konstruktionen, dvs att ljusdetektorn måste vara släckt en viss tid för att en signal skall alstras: Detta kallas pulsdiskriminering. Konstruktionen som denna rapport handlar om fungerar enligt ovan nämnd princip. Ljuskällorna utgörs av laserdioder och utsignalerna är TTL,+15 V och optiska. Insignalerna skall vara TTL eller optiska.
Abstract In an application where a projectile without known velocity is to be detected at a pretermined location an estimate of the travelling time to the desired location is required. For instance when photographing projectiles (e.g.a beam from a shaped charge or a bullet shot from a gun) with unknown velocity it would be of great interest to predict a certain location where to trigger camera. This report describes a device which predicts a location where a projectile is to be found at a specific time along its travelling direction and at that location sends a triggering signal to desired equipment (e.g. camera or an x-ray flahs). A calculation is done without knowledge of the velocity or influence of the projectile from velocity measuring equipment. The noncontact gauges are based upon a technique using laser diodes and opto receivers with interference filters to suppress triggering due to light emission from the projectiles. The report also includes a solution of how to avoid triggering by fragments travelling ahead in the trajectory of the projectile, i.e. pulse discrimination.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182