Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optiska flygsensorer: delrapport 6.

Optiska flygsensorer: delrapport 6. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Renhorn Ingmar, Carlsson Göran, Holm Lennart, Hågård Arne, Konradsson Urban, Lindell Roland, Nelsson Claes
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-22
Rapportnummer: (FOA-R--97-00492-408)
Nyckelord sensor analyis, thermovision recording, point source measurement, LIDAR, spectral signtures, accessability analysis, Bråvalla tests, atmospheric effects, sensoranalys, THV-mätningar, punktmålsmätning, spektrala signaturer, tillgänglighetsanalys, atmosfärsinverkan
Sammanfattning Detta är en verksamhetsrapport som innehåller delrapportsredovisning för den sjätte etappen. Följande områden diskuteras: sesnoranalys, THV-mätningar, punktmålsmätning, LIDAR, spektrala signaturer, tillgänglighetsanalys, samordning och installation i TP86, provprogram, systemanalys samt Bråvalla-proven. Atmosförsinverkan diskuteras i appendix.
Abstract This progress report, part 6 accounts for the following areas: sensor analysis, thermovision recording, point source measurement, LIDAR, spectral signatures, accessability analyis, coordination and installation in TP86, test programmes, system analysis and the Bråvalla tests. Atmospheric effects are discussed in appendix.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182