Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Examensarbete: Autenticering av noder i mobila paketradionät.

Examensarbete: Autenticering av noder i mobila paketradionät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Lars Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 106
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00497-503)
Nyckelord paketradio, autenticering, mobila nät, Diffie-Hellman, packet radio, authentication, mobile networks, 73, E7023
Sammanfattning Inom datakommunikation är det önskvärt att försäkra sig om att de kommunicerande parterna är vilka de utger sig för att vara, att autenticera parterna. Examensarbetet behandlar konstruktion av en simulator för ett mobilt kommunikationssystem som autenticerar de kommunicerande parterna. Det mobila systemet utgörs av ett dynamiskt nätverk av radionoder som, av robusthetsskäl, saknar svaga punkter i form av nyckelcentraler, centralroutrar etc. De olika krav som finns på autenticeringen och kommunikationen i systemet har resulterat i att en speciell referensmodell för kommunikationen har tagits fram. Denna referensmodell är en anpassning av TCP/IP-modellen.Autenticeringen av radionoder sker genom en Diffie-Hellman-algoritm som verkar på en talkropp som definieras av en elliptisk kurva. Datatrafiken på nätverksnivån utgörs av IP-paket och varje IP-paket autenticeras med en trunkerad MAC. Anledningen till trunkeringen är krav som finns på att minimera antalet bitar för autenticeringen. Implementationen av simulatorn har utförts i det processorienterade programmeringsspråket Maisie som har tagits fram av en forskargrupp i UCLA. Maisie har i samband med simulatorkonstruktionen utvärderats. Resultatet av examensarbetet är en simulator där tyngdpunkten ligger i autenticeringsmodellen och inte i effektiv kommunikation.
Abstract In networks it is essential to verify the identity of the communicating nodes, to authenticate the nodes. This master thesis covers the construction of a simulator for simulating authentication of nodes and packages in a mobile packet radio network. The network is dynamic and changes topology continuously which implies special demands. One demand is robustness, no weak points like routers, key centres etc, are allowed in the network. To accomplish a solution which includes the authentication on a low level, a new model of reference for communication has been developed. This model is based on the TCP/EP and includes an authentication layer below the network layer. The authentication layer authenticates nodes with a Diffie-Hellman algorithm working on an algebraic group, defined by an elliptic curve. EP-packages are authenticated by a MAC based on session keys and plaintext hashed by the md5-function. Each md5-sum is truncated to 32 bits due to the limited bandwidth. The simulator was implemented using the Maisie language which is a public domain software developed by a research group from UCLA. An evaluation of Maisi e is included in the thesis. The result of this work is a simulator environment with focus on the authentication model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182