Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Antennvinstberäkning av riktantenn 2090.

Antennvinstberäkning av riktantenn 2090. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Snitting Tomas
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-12
Rapportnummer: (FOA-R--97-00502-504)
Nyckelord antenna gain, beam forming, beamforming, radio communication, antennvinst, riktverkan, radiokommunikation, 340, E3643
Sammanfattning Denna rapport omfattar beräkningar av en longwireantenn kallad Riktantenn 2090 och innehåller främst rådata-underlag. Målet med antennen är att öka stör- och röjskyddet för UK samband inom försvaret. Syftet med rapporten är att kartlägga antennens egenskaper vid olika montage och marktyper. Montagen omfattar inverterat V samt horisontell montering. Vid beräkningarna har NEC3 (Numerical Electromagnetics Code, version 3) använts. Metoder för att inkludera effekter från transformatorn samt transmissionsförluster har implementerats i Matlab.
Abstract This report treats numerical calculations of the Longwire antenna 2090, and contains mainly rawdata. This antenna is intended as a protection against interference and interception. The report aims at describing antenna performance when different kinds of mountings and ground parameters are utilized. The mountings comprises inverted V as well as horizontal mounting. The computations were performed with NEC3 (Numerical Electromagnetics Code, version 3). Methods to include effects from the transformer and transmission losses were implemented in Matlab.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182