Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hotstruktur för totalförsvarsgemensam planering - med exempel på scenarier.

Hotstruktur för totalförsvarsgemensam planering - med exempel på scenarier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lignell Maria, Uller Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 248
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-13
Rapportnummer: (FOA-R--97-00503-240)
Nyckelord totalförsvar, civilt och militärt försvar, hotstruktur, hotbilder, scenarier, typsituationer
Sammanfattning I rapporten presenteras en modell och underlag f��r beskrivning av hot, både grundinformation och några exempel på scenarier. Hotbeskrivningarna spänner över hela spektrat från en strategisk, övergripande nivå till en tekniskt-taktisk nivå. De hotbilder som anges i rapporten har sin utgångspunkt i kriget, men kan i vissa delar även användas för planering av fredstida kriser. Rapporten bör läsas som en uppslagsbok, med möjlighet att själv välja att länka ihop olika hotbeskrivningar.
Abstract The report presents a model and basis for descriptions of threats, both basic information and a few examples of scenarios. The descriptions of threats includes everything from a strategic , overall level to a technical/tactical level. The descriptions of threats indicated in the report are based on a war case, but can in certain parts be used when planning for peace-time contingency. The report should be read as a reference book, with the possibility to chose and link different descriptions of threats together.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182