Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optimal vägplanering för en smygande torped. En inledande studie.

Optimal vägplanering för en smygande torped. En inledande studie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hagström Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00508-313)
Nyckelord Torped, Smygning, Nätverksoptimering
Sammanfattning I denna rapport diskuterar vi en metod för optimal vägplanering av torpeder. En torped skall förflytta sig från en utskjutningsplats till ett mål. Genom att studera omgivningen och den föreliggande situationen skall ett förslag till väg ges. Torpeden skall smyga och leta sig fram mot målet en tyst och stilla väg utan att bli upptäckt. Den skall undvika svårnavigerade områden och områden där risk för upptäckt är stor. Den skall avpassa hastigheten så att upptäcksrisken minimeras och ta hänsyn till energiförbrukning, drift i navigeringssystemet och dynamik hos torpeden. För detta modellerar vi problemet som ett nätverksoptimeringsproblem och löser det m h a dynamisk programmering. Genom att undersöka många olika vägalternativ kan vi tilldela dem olika kostnader som avspeglar risken för upptäckt och navigeringssvårighet. Den väg som sedan har den lägsta kostnaden är då den "bästa".
Abstract This report concerns a method for optimal way planning for torpedoes. A torpedo is to travel from a launching position to a target. We want an algorithm to calculate an optimal path from the launch position to the target by analyzing the environment and the situation at hand. The path should avoid areas where navigation is difficult and areas where the risk of detection is great. The speed should be optimized to minimize risk of detection and with respect to energy consumption. A suggested method to achieve this is network optimization. The problem is formulated as a network where we assign different alternative ways different costs which reflect the risk of detection and difficulties of navigation. The route which has the least total cost is then considered best.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182