Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laboratorietest och utvärdering av gasindikeringsinstrument.

Laboratorietest och utvärdering av gasindikeringsinstrument. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Lars
Ort: Umeå
Sidor: 20
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-27
Rapportnummer: (FOA-R--97-00511-862)
Nyckelord Gasindikeringsinstrument, gasdetektor, gasvarnare, brännbara gaser, toxiska gaser, MUGAS, Telaire, gas detection, combustible gas, toxic gas, gas monitor, lower explosive limit
Sammanfattning MUGAS (Multi Gas Analyzer) är ett gasindikeringinstrument som utvecklats av Telaire Europe AB med stöd av SRV. Instrumentet mäter brännbara och toxiska gaser. Mätprincipen är baserad på en IR-teknik där adsorbtionen vid flera olika våglängder utnyttjas dels för haltbestämning, dels för identifiering av ämnet i fråga. MUGAS har tidigare undersökts (1995) och visade då på bra prestanda för de brännbara gaserna propan, metan, etanol och hexan, men även på brister för vissa andra gaser. Inför denna kompletterande undersökning har MUGAS utrustats med bl.a. nya filer för att förbättra känsligheten och selektiviteten. Denna undersökning visar att instrumentet även uppfyller känslighetskraven (SRV) för acetylen, bensin, flygbränsle och toluen. Instrumentet klarar t.ex. av att särskilja bensin och flygbränsle. Känsligheten för svaveldioxid resp. ammoniak är fortfarande för låg. Detektionsgränsen uppskattas till ca 100 ppm för svaveldioxid och 500 ppm för ammoniak.
Abstract MUGAS (Multi Gas Analyzer) is a gas detection instrument developed by Telaire Europe AB, supported from the Swedish Rescue Services Agency. The instrument can be used to measure inflammable and toxic gases. the principle of measuring is based on an IR-technique, which means that the adsorption at different wavelengths is used to identify and quantify the substance. MUGAS was also tested in 1995. The result was good for the vapours of propane, methane, ethanol and hexane, but there were some deficiencies for some other gases. Before our latest test, MUGAS was equipped with new filters to improve sensitivity and selectivity. The test shows that the instrument fulfils the sensitivity requirements from the Swedish Rescue Services Agency regarding acetylene, petrol, aviation petrol and toluene. For example, it is possible to separate ordinary petrol from aviation petrol using MUGAS: The sensitivity for sulphur dioxide and ammonia is still not sufficient. The detection limit for sulphur dioxide was about 100 ppm and about 500 ppm for ammonia.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182