Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FBSIM Referensmanual för Unix och Windows NT.

FBSIM Referensmanual för Unix och Windows NT. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mats Edberg (Saab Dynamics AB)(ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 218
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-13
Rapportnummer: (FOA-R--97-00514-202)
Nyckelord simulering, modell, luftvärn, flygattack, pansarvärn
Sammanfattning FBSIM är ett programsystem för studier av duellsituationen mellan två stridande förband. Den nu levererade versionen är anpassad till de behov Arméns Luftvärnscentrum och Arméns Brigadcentrum presenterat för luftvärnets strid mot attackflyg respektive pansarvärnsstrid.Grundversionen av förbandssimuleringsprogrammet FBSIM med tillhörande scenariogenerator och utvärderingsverktyg utvecklades inom det statliga IT4-programmet av Bofors AB, Ericsson Microwave Systems AB, FFV Aerotech AB, Saab Dynamics AB och FOA.I projektet som stöddes av FMV medverkade även S&T Datakonsulter AB. Programmet har sedan på uppdrag av FMV i två projekt, FBSIM/Lv och FBSIM/Pv, anpassats till ovannämnda studiebehov. Denna referensmanual utgör ett komplement till användarhandledningarna för de två programversionerna (Unix och Windows NT) och vänder sig till de användare som behöver djupare information för att kunna bygga simuleringsscenarier från grunden eller modifiera egenskaper hos enskilda förbandsenheter. Svante Jahnberg, FOA har varit projektledare för IT4/FBSIM/Lv samt biträdande projektledare för FBSIM/Pv.
Abstract FBSIM is a software system for studies of the duel between two military fighting units. The present version is adapted to the requirements given by the Army Air Defence Centre and the Army Brigade Centre.The original version of the FBSIM software was developed by Bofors AB, Ericsson Microwave Systems AB, FFV Aerotech AB, Saab Dynamics AB, FOA and S&T Datakonsulter AB. This project was supported by the Defence Material Administration (FMV) and partially financed by the national IT4 program. After that the software has been adapted to the above mentioned requirements in two projects sponsored by FMV (FBSIM/Lv and FBSIM/Pv). This Reference Manual is a complement to the two User´s Guides, one for the FBSIM Unix version and one for the FBSIM Windows NT version. The Reference Manual is intended for users who needs a deeper information in order to build simulation scenarios from scratch or to modify the properties of actors in the simulation. Svante Jahnberg, FOA has been project leader for the FBSIM projects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182