Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förnyelse, förhandling och särintressen - en utvärdering av Försvarsmaktens perspektivstudier inför försvarsbeslutet 1995/96.

Förnyelse, förhandling och särintressen - en utvärdering av Försvarsmaktens perspektivstudier inför försvarsbeslutet 1995/96. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenström Maria, Wiss Åke, Ödlund Ann
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00515-170)
Nyckelord perspektivstudieprocess, förnyelse, dialog, särintressen, spel, organisation, Försvarsmakten, 16
Sammanfattning Rapporten utgår från intervjuer på Försvarsdepartementet, Högkvarteret. ÖCB och FOA, samt två privata företag. Den tar upp några aspekter på perspektivstudieprocessen inför Försvarsbeslut 1995/96 - förnyelse, dialog och särintressen. Vidare diskuteras krigsförloppsspel och deras del i processen. Två förslag på förbättringar av processen framförs: 1. Inrätta ett forum för utveckling och test av idéer med sikte på långsiktig förnyelse av totalförsvaret. 2. Utveckla dialogen inom perspektivstudierna så att de bygger på tydliga mandat, roller och uppgifter.
Abstract Our study is based on interviews made at the Ministry of Defence, the Headquarters of the Swedish Armed Forces, the National Board of Civil Emergency Preparedness, the Defence Research Establishment and two private companies.The focus is on three aspects of the Long term Planning of the Armed Forces foregoing the Resolution on Defence 1995/96 - Innovation, Negotiation and Special interests in the organisation. We also discuss war gaming and its part of the process. Two proposals for improvements are made: 1. Establish a centre for the development and testing of ideas in order to promote long term innovations in the Swedish Total Defence. 2. Develop the dialogue within the Long term Planning of the Armed Forces so that they are built on clear and distinct mandates, roles and tasks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182