Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Design och utvärdering av Enhanced Trivial File Transfer Protocol.

Design och utvärdering av Enhanced Trivial File Transfer Protocol. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Brandt Einar, Brodin Henrik, Dahlin Raoul, Eneling Martin, Forssen Per-Erik, Frostemark Torbjörn, Henriksson Daniel, Olsson Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 224
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00516-504)
Nyckelord taktisk radio, internet, NETBLT, IP, TCP, UDP, FTP, TFTP, RFC-1986, RFC-998, 72, E7008, autenticering
Sammanfattning Ett experimentellt förslag på protokoll för filöverföring med taktisk radio presenterades i augusti 1996 av the MITRE Corporation och amerikanska arméns kontor för kommunikationselektronik CECOM. Förslaget benämns "Enhanced Trivial File Transfer Protocol (ETFTP)" och är publicerat som en "Request for Comments". En projektgrupp studenter från Linköpings tekniska högskola har designat ETFTP och implementerat det under operativsystemet Solaris 2.5. Genom att realisera ETFTP kan försvarsmakten inom ramen för nuvarande truppradiosystem och framtida radiomateriel påverka och bevaka CECOM:s satsning på ett "kommersiellt" förankrat protokoll för taktiska radiosystem. Redaktören för denna rapport har beskrivit ETFTP i sammanhanget taktisk radio och internetprotokoll och drar som en slutsats av projektgruppens arbete att ETFTP är en möjlighet väl värd att undersökas vidare. Dessutom påpekas att autenticering måste införas i ETFTP. Därefter består rapporten av fyra delar skrivna av projektgruppen. Dessa delar är kravspecifikation, designspecifikation, teknisk dokumentation, och utvärdering av ETFTP.
Abstract A suggested experimental file transfer protocol used by tactical radio was presented by the MITRE Corporation and the U.S. Army Communication Electronics Command CECOM. The suggestion is named "Enhanced Trivial File Transfer Protocol (ETFTP)" and is published as a Request for Comments. A students project group from Linköping Institute of Technology have designed ETFTP and implemented it under the operating system Solaris 2.5. By implementing ETFTP, the Swedish Defence Forces can, within the frame of existing combat radio systems and future radio materiel, influence and survey CECOM´s effort on a "commercially" rooted protocol for tactical radio systems. The editor of this report has described ETFTP in the context of tactical radio and Internet protocols and draws as one conclusion of the project group´s work that ETFTP is a possibility well worth further investigation. Also, there is a point made that authentication must be brought into ETFTP. Thereafter, the report consists of four parts written by the project group. These parts are the demands specification, the design specification, the technical documentation, and the evaluation of ETFTP.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182