Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utveckling av databas för instrumenterad stridsträning.

Utveckling av databas för instrumenterad stridsträning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Beckman Richard
Ort: Linköping
Sidor: 100
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00518-503)
Nyckelord database design, logical data model, relational database, evaluation, military unit, simulation, battle training, databasschema, databasdesign, krigsförband, relationsdatabas, simulering, stridsträning, utvärdering, 73, E7609
Sammanfattning Utvärdering av krigsförband avseende taktik och stridsteknik, teknik och materiel samt organisation i samband med instrumenterad stridsträning kan ske med hjälp av en databas anpassad för ändamålet. I detta arbete beskrivs utvecklingen av en relationsdatabas för information genererad av MIND-systemet vid stridsträning av mekaniserade förband. Framtaget designförslag har implementerats i Microsoft Access och försetts med testdata. Möjligheterna att söka fram utvärderingsunderlag ur databasen har verifierats genom att söka fram tidigare manuellt framtaget utvärderingsunderlag. Om databasens schemastruktur utvecklas parallellt och i takt med MIND-systemet kommer Försvarsmakten att förfoga över ett utvärderingsverktyg för både dagens och morgondagens förband.
Abstract It is possible to combine instrumented force-on-force battle training, with specifically constructed databases to evaluate military units with consideration to tactics, technique, equipment and organisation. This report describes the development of a relational database for data generated by the MIND system in combination with battle training, with mechanised units. The logical data model proposal has been implemented in Microsoft Access and afterwards supplied with test data. The possibility to evaluate facts from the database has been verified by comparing the result to manual searches that had been made earlier. If the development of the database structure is to continue parallel with the development of the MIND system then the Swedish Defence will have access to a system for the evaluation of both current and future military units.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182