Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bestämning av relativa dielektricitetskonstanten för R-beläggning.

Bestämning av relativa dielektricitetskonstanten för R-beläggning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindqvist Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 6
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-25
Rapportnummer: (FOA-R--97-00520-409)
Nyckelord R-beläggning, relativa dielektricitetskonstanten
Sammanfattning Relativa dielektricitetskonstanten för R-beläggning har bestämts till 3,6 +- 0,4 vid låga frekvenser.
Abstract The relative dielectric constant of unechoic coating has been determined to 3,6 +- 0,4 at low frequencies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182