Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Materialmodeller för keramer tillämpade på simulering av penetration i kerampansar.

Materialmodeller för keramer tillämpade på simulering av penetration i kerampansar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerling Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-06
Rapportnummer: (FOA-R--97-00522-310)
Nyckelord Keram, pansar, pilprojektil, konstitutiv modell, kontinuumdynamisk simulering, kontinuummekanik, ceramic armour, long rod projectile, constitutive model, continuum dynamical simulation, continuum mechanics, hydrocode
Sammanfattning För att simulera penetration i kerampansar med kontinuumdynamiska datorprogram behövs konstitutiva modeller för spröda material. Ett antal sådana modeller kända från litteraturen diskuteras kortfattat medan tre stycken beskrivs mera detaljerat, nämligen Johnson-Holmquists modell (JH2), CM1 av Åke Persson samt CERACODE av Mark Wilkins och Michael Murphy. Den förstnämnda har vid FOA införts som en ´user-subroutine´ i programmet AUTODYN-2D, medan den andra numera finns som en standardmodell i samma program. Den sistnämnda modellen finns i programmet HI_DYNA2D. Exempel ges på simuleringar av KE-projektiler mot fördämd och ofördämd aluminiumoxid med AUTODYN-2D och Johnson-Holmquists kerammodell. Några få fall har också simulerats mned HI_DYNA2D och modellen CERACODE. Simuleringsresultaten jämförs med experiment.
Abstract In order to simulate penetration in ceramic armour with continuum dynamic codes, constitutive models for brittle materials are needed. The Johnson-Holmquist´s model (JH2), CM1 by Åke Persson, and CERACODE by Mark Wilkins and Michael Murphy are described and a few other models known from the literature are briefly discussed. JH2 has been implemented by FOA in the code AUTODYN-2D as a user subroutine. The two other mentioned models are standard models in AUTODYN-2D and HI_DYNA2D, respectively. Examples are given of simulations of KE-projectiles against confined and unconfined alumina with AUTODYN-2D and the Johnson-Holmquist´s ceramic model. A few cases have also been simulated with HI_DYNA2D and the model CERACODE. The results of the simulations are compared to experiments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182