Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Langevin equation dispersion model for the stably stratified planetary boundary layer.

A Langevin equation dispersion model for the stably stratified planetary boundary layer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Schönfeldt Fredrik
Ort: Umeå
Sidor: 20
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00523-862)
Nyckelord Stokastisk spridningsmodell, stabil skiktning, gränsskiktsprofil, Langevin´s ekvation
Sammanfattning En spridningsmodell, baserad på Langevin´s ekvation, för det neutralt och stabilt skiktade gränsskiktet har utvecklats. Gränsskiktshöjden beräknas enligt Zilitinkevich et al. (1996) och vindprofilen i gränsskiktet beskrivs enligt Zilitinkevich et al. (1997a). Viktiga modellegenskaper är att effekterna av vindvridningen med höjden är inkluderade samt att beskrivningarna av turbulens, vindprofil och gränsskiktshöjd är konsekventa med varandra. Effekten av vindvridningen är att den horisontella spridningen ökar när stabiliteten ökar.
Abstract In this work we have developed a Langevin Equation Dispersion Model for a stably stratified PBL, using the Zilitinkevich et al. (1996) boundary layer depth and Zilitinkevich et al. (1997a) velocity profile formulations. Important features of the model is that it includes the effects of wind-veering, and also that it has a high degree of consistency between its sub-models. The wind-veering proves to increase the horizontal dispersion in conditions of stable stratification, and this model could be a useful tool in investigating this effect.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182