Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En analys av magnetiska förlustmaterials radarabsorberande egenskaper.

En analys av magnetiska förlustmaterials radarabsorberande egenskaper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Örjan, Olsson Per-Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-17
Rapportnummer: (FOA-R--97-00526-615)
Nyckelord RAM, Permeabilitet, Permittivitet, Förluster, Ferrit, Järnpulver, Spinell, Radarabsorption, Mikrovågor, Signaturanpassning, Karbonyljärn
Sammanfattning Två magnetiska förlustmaterial, ett kommersiellt ferritpulver och ett finkornigt järnpulver, har studerats. Dessa material karakteriserades med avseende på mikrostruktur samt deras växelverkan med elektromagnetisk strålning i radarområdet. Båda pulvren har små elektriska förluster och höga magnetiska, förlustfaktor >_ 1, förluster i större delen av frekvensområdet 1-10 GHz. Med hjälp av de elektromagnetiska materialparametrarna simulerades dessa materials radarabsorberande egenskaper i ett tunt plant enkelskikt. Ett 5.0 mm skikt med ferritpulver har goda radarabsorberande egenskaper, 10 dB reduktion av den spekulära reflexen vid normalt infall, i frekvensområdet 1.1-4.9 GHz. Motsvarande data för ett 3.8 mm skikt med finkronigt järnpulver är 10 dB reduktion i området 1.8-3.9 GHz. Dessa skikt är vid låga frekvenser betydligt tunnare, 4-5 ggr, och lättare, 2-3 ggr, än ett skikt med dielektriska förluster som har motsvarande radarabsorberande egenskaper.
Abstract Two magnetic radar absorbing materials, a commercial ferrite and a fine grained iron powder have been investigated. The microstructure and interaction with electromagnetic radiation in the radar range have been characterized. Both powders have low electric losses and high magnetic, loss tangent >_ 1, losses in most of the frequency range 1-10 GHz. By using the measured electromagnetic properties, the radar absorbing properties of the materials have been simulated for a single thin flat layer. A 5.0 mm thick layer of ferrite powder has 10 dB reduction of the specular reflex at normal incidence in the frequency range 1.1-4.9 GHz. The corresponding data of the iron powder is 10 dB reduction in the frequency range 1.8-3.9 GHz with a layer of 3.8 mm thickness. These layers are at low frequencies much thinner, 4-5 times, and lighter, 2-3 times, than a non-magnetic absorber with similar radarabsorbing properties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182