Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electronic Warfare conference 19-20 maj 1997 London.

Electronic Warfare conference 19-20 maj 1997 London. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tarras-Wahlberg Bo, Åhs Cecilia
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-11-17
Rapportnummer: (FOA-R--97-00534-616)
Nyckelord electronic warfare, 11
Sammanfattning Reserapport från deltagande i konferensen "Electronic warfare 1997". Arrangör var Shephard Conferences Ltd. och konferensen hölls i London på Royal Lancaster Hotel den 19-20 maj 1997. Drygt 200 deltagare (se Bilaga 2) hade samlats för att lyssna på de tre temana "The EW Marketplace", "Military EW - Reducing the Cost of Ownership" och "Recent Advances in EW Technology". Dag 1 avhandlades behovet av telekrigssystem och -kunnande i framtida försvar. Dag 2 beskrevs tekniska system; hur och i vilken miljö de skall verka. Från FOA deltog Bo Tarras-Wahlberg och Cecilia Åhs. I denna rapport redovisas sammanfattningar från flertalet av föredragen. Konferensprogram framgår av Bilaga 1.
Abstract Travel report from the Electronic Warfare Conference, held in London on the 19-20 may 1997 at the Royal lancaster Hotel, organised by Shephard Conferences Ltd. More than 200 delegates (Appendix 2) attended the conference which covered three themes; "The EW Marketplace", "Military EW - Reducing the Cost of Ownership" and "Recent Advances in EW Technology". The need for EW-systems and -knowledge in the defence of the future was covered in Day 1 while the speakers of Day 2 were concerned with describing technical systems, how and in what environment they should be used. In this report summaries from the mainpart of the presentations are accounted for. The conference programme is enclosed in Appendix 1.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182