Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ISAR 2.1. Ett program för analys av SAR och ISAR-data. Beskrivning och användarhandledning.

ISAR 2.1. Ett program för analys av SAR och ISAR-data. Beskrivning och användarhandledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Mikael, Löthegård Johanna, Berlin Hans-Olof, Larsson Christer
Ort: Linköping
Sidor: 69
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-09-25
Rapportnummer: (FOA-R--97-00539-615)
Nyckelord radar cross section, radar imaging, SAR, ISAR, near field, far field, MATLAB, radarmålarea, radaravbildning, Närfält, fjärrfält, 340
Sammanfattning Rapporten utgör en användarhandledning för programpaketet Isar 2.1 som ska användas för att analysera SAR och ISAR-mätningar. Isar 2.1 är en vidareutveckling och förbättring av ISAR 1.0. Ett grafiskt användargränssnitt (GUI) används. Detta beskrivs tillsammans med de rutiner som utgör programpaketet. Alla rutiner är skrivna i Matlab och kräver Matlab 5.0. Vid analysen skapas en radaravbildning som används som hjälpmedel för att utvärdera radarmålarean hos mätobjektet. Rutinerna är avsedda för analys av radarmålareamätningar utförda i både när- och fjärrfält. Rapporten riktar sig främst till dem som planerar, utför eller analyserar radarmålareamätningar.
Abstract This paper is a user manual for the computer program ISAR 2.1 that can be used for the analysis of SAR and ISAR measurements. IISA 2.1 is an updated and improved version of Isar 1.0. The program uses a graphical user interface (GUI). This is described along, with the routines of the computer program. All routines are written in Matlab and require Matlab version 5.0. A radar image is formed as a part of the analysis. This image is utilized to evaluate the radar cross section for the measured object. The routines make it possible to analyze radar cross section measurements performed under near field as well as far field conditions. This paper is aimed to those who plan for, perform or analyze radar cross section measurements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182