Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett prov med Microsofts databashanterare Access på sjömålsdata till Verksam-Verana.

Ett prov med Microsofts databashanterare Access på sjömålsdata till Verksam-Verana. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Marjorie
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-10
Rapportnummer: (FOA-R--97-00543-313)
Nyckelord Datormodeller, Värdering, Vapenverkan, Fartyg, Microsoft Access
Sammanfattning Som ett led i projektets sökande efter kommersiella analysverktyg till en "verktygslåda" för verkansvärdering, har Microsofts databashanterare Access testats på en realistisk mängd resultatdata från sjömålsprogrammet Verksam-Verana. Rapporten redovisar provets genomförande samt intryck av inlärningen och användningen av Access. En s k lathund, där man steg för steg kan följa framställningen av resultatdiagrammen, ingår. Access visade sig vara väl lämpat för analys och presentation av verkansresultat. Denna typ av modern programvara ökar värdet och förlänger livslängden hos våra verkansprogram, till stor nytta för försvarsforskningen.
Abstract The feasibility and ease of using Microsoft Access to compile and present results from a ship vulnerability computer model, Verksam-Verana, has been tested. The test is part of an ongoing effort to use more COTS programs in our vulnerability research. The report presents the test procedure and also impressions from learning and using Access. It also contains detailed step by step instructions, how to compile data and create vulnerability graphs. Access proved to be well suited to analyze and present weapons effect data. This type of modern computer programs will enhance the value of our old weapons effect models and extent their lifetime well into the next century.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182