Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektriskt styrbara antenner - en systemöversikt.

Elektriskt styrbara antenner - en systemöversikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tullberg Hugo
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-09-25
Rapportnummer: (FOA-R--97-00550-504)
Nyckelord elektriskt styrbara bredbandsantenner, HF, VHF, UHF, Algoritmer, digital beamforming, algoritms, 720, E7006
Sammanfattning Digitalt lobformande antenner kan användas av både sändare och mottagare i ett kommunikationssystem. Framtida taktiska radiosystem kan komma att utnyttja lobformande antenner, tillsammans med andra tekniker, för att uppnå låg upptäcktssannolikhet och robust kommunikation. Rapporten beskriver kommunikationsmiljön och telekrigssituationen för två tänkbara plattformar. Ett antal krav på ett lobformande radiosystem ställs upp. Rapporten beskriver ett antal metoder för lobformning och deras tillämplighet för militär kommunikation. Framtida forskningsuppgifter inom projektet föreslås.
Abstract Digital Beamforming (DBF) antennas can be used at both the transmitting and receiving end of a communication system. Future tactical radio systems might employ DBF amongst other techniques to achieve low probability of detection and interception. This report describes the military communication environment and electronic warfare situation for two platforms. A number of requirements on a DBF system is then established. We describe some different methods to implement DBF and their applications to a military communication system.We propose a number of research tasks within the DBF activity of the Radio Communication Environment project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182