Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Direction fining of direct-sequence spread spectrum signals. (DMT Digital electronic support systems.)

Direction fining of direct-sequence spread spectrum signals. (DMT Digital electronic support systems.) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Erika
Ort: Linköping
Sidor: 93
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-18
Rapportnummer: (FOA-R--97-00562-616)
Nyckelord direction finding, direct-sequence, spread spectrum, square-law, cross-correlation, Adcock, riktningsbestämning, pejling, direktsekvens, bandspridning, korskorrelation, kors-korrelation, kvadrering, Adcock antenn, E7018, 75
Sammanfattning Detta examensarbete presenterar två metoder för riktningsbestämning av direktsekvenssignaler: riktningsbestämning med hjälp av korskorrelation och riktningsbestämning med hjälp av kvadrering. Den kvadrerande algoritmen utvecklades både för en antenn med tre element och för en Adcock antenn med åtta element (som använder tre mottagarkanaler). Dessa algoritmer fungerar dock bara för fasskiftade signaler (PSK). Den korrelerande algoritmen utvecklades bara för antennen med tre element då undersökningar visade att den inte fungerade för Adcock antennen (på grund av att de åtta antennsignalerna kombinerades ihop till tre signaler). Den kvadrerande algoritmen implementerades för Adcock antennen i Matlab och utvärderades med hjälp av simulerade direktsekvensspridda, binära, fasskiftade signaler. Simuleringarna visad att algoritmen gav tillfredsställande resultat för signalbrus-förhållanden överstigande (cirka) -25 dB.
Abstract This thesis presents two methods for the direction finding of spread spectrum signals: cross-correlation direction finding and square-law direction finding. Square-law algorithms were developed for both a three-element antenna and an eight element Adcock antenna (utilising three receiver channels). These algorithms however only work for phase-shift-keying signals. The cross-correlation algorithm was developed for the three-element antenna case. Investigation however showed that it could not be developed for the Adcock antenna due to the conversion of eight antenna signals into three channel signals. The square-law algorithm for the Adcock antenna was implemented (in Matlab) and evaluated for s-lmulated direct-sequence spread spectrum signals utilising binary phase-shift-keying. The simulations show that the algorithm yields satisfactory results, both for the elevation angle estimate and the azimuth angle estimate, as long as the signal to noise ratio is better than (approximately) -25 dB.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182