Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Joint COST 251/IRI workshop and working group sessions proceedings. COST 251 improved quality of ionospheric telecommunication systems planning and operation. COST251TD(97)006 (PartII), September 1997.

Joint COST 251/IRI workshop and working group sessions proceedings. COST 251 improved quality of ionospheric telecommunication systems planning and operation. COST251TD(97)006 (PartII), September 1997. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundborg Bengt (ed.)
Ort: Linköping
Sidor: 70
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-09-25
Rapportnummer: (FOA-R--97-00564-504)
Nyckelord COST, HF-kommunikation, Kortvåg, jonosfären, kanalmodeller, HF communication, shortwave, ionosphere, channel modelling, 720, E7010
Sammanfattning COST är en ramorganisation för europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning. Enligt sin MOU gäller projekt COST 251 "Förbättrad kvalitet, planering och drift av jonosfäriska telekommunikationssystem". Projektet är fyraårigt, med 7 april 1995 som officiellt startdatum och med beräknad avslutning 6 april 1999. I dagsläget deltar 12 länder som nationella undertecknare. Totalt 16 länder är representerade av ett åttiotal forskare från 39 forskningsinstitut. Projektets femte styrgrupps- och arbetsgruppsmöte hölls i Kuehlungsborn, Tyskland, 26-31 maj 1997, En gemensam COST 25 1/IRI Workshop arrangerades under mötet och bidragen till denna presenteras i en rapport i två delar. Del I utges av Rutherford Appleton Laboratory i Storbritannien. Denna andra del innehåller de bidrag som rör arbetsgrupp fyra,"Systemprestanda och frekvenshantering". Arbetena handlar om kanalbeskrivning, mätning, och modellbyggande, om teoretiska aspekter på vågutbredning och om mätningar av interferensmiljön på kortvåg. Dessutom ingår två bidrag, från näraliggande områden, om kanalutjämnare för kortvåg och om vågutbredningsaspekter på lägesbestämning genom enpunktspejling.
Abstract COST is a framework for "European Cooperation in the Field of Scientific and Technical research". According to its MOU, the project COST 251 deals with "Improved Quality of service in lonospheric Telecommunication Systems Planning and Operation". It is a four year action with entry into force on 7 April 1995 and scheduled to terminate on 6 April 1999. Today 12 countries are official signatories of the project. In total 16 countries are represented by some 80 researchers from 39 Institutes. The Fifth Management Committee meeting and Working Group sessions of the project were held in Kuehlungsborn, Germany, 26-31 May 1997. A joint COST 251/IRI Workshop was organised during the meeting, the papers of which are presented in a two-part report. Part I of this report is issued by Rutherford Appleton Laboratory in UK. This second part contains contributions from Working Group 4, "System performance and spectrum management". The papers deal with channel characterisation, measurement and modelling, with theoretical aspects wave propagation and with measurements of background interference. In addition the report contains two papers closely related to, but not directly within the programme of WG4, viz. on channel equalisation and propagation aspects of single-site target location.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182