Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detvag-90. - Final report.

Detvag-90. - Final report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asp Börje, Eriksson Gunnar, Holm Peter
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-05
Rapportnummer: (FOA-R--97-00566-504)
Nyckelord wave propagation, smooth spherical earth, diffraction, GTD, Blomquist model, Ladell model, vågutbredning, jämn sfärisk jord, diffraktion, 72, E7005
Sammanfattning Denna rapport summerar projektet Detvag-90, ett utvecklingsprojekt för markvågsutbredningsmodellen Detvag. Uppnådda mål och förbättringar i jämförelse med gamla Detvag presenteras. Implementerade modeller och dess applikationsområden beskrivs. Applikationsområdet för hela Detvag, dess frekvensområde, dess avståndsområde, etc., ges i en sammanfattning. Även några framtida förbättringar av Detvag ges.
Abstract This report sums up the Detvag-90 project, a development project for the ground wave propagation model Detvag. Achieved goals and improvements with regard to the old Detvag are put forward. Implemented models and its application ranges are described. In a summary, the application range of Detvag, its frequency range, its distance range, etc., is given. Also, some future improvements of Detvag are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182