Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beredskapsövning "CONNY", 21 maj 1997.

Beredskapsövning Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvsand Thomas, Tovedal Hans, Nylen Torbjörn, Lidström Kenneth
Ort: Umeå
Sidor: 39
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-30
Rapportnummer: (FOA-R--97-00567-861)
Nyckelord Radioaktivitet, radiometri, beredskap, kärnteknisk olycka, radioactivity, radiometry, preparedness, nuclear accident
Sammanfattning FOA NBC-skydd ingår med sin radiometriverksamhet i Sveriges nationella beredskap mot kärntekniska olyckor, genom att vara ett av Statens strålskyddsinstituts kontraktslaboratorier. För den skull har en organisation byggts med syfte att effektivt ta till vara den kapacitet vi har om en händelse skulle inträffa som ger en radioaktiv beläggning i främst norra Sverige. De ingående delarna består av mobila grupper för dosratsmätning och provtagning, gammaspektrometri på lab och i fält, provberedning och laboratorieanalys av alfa-, beta- och gammastrålande radionuklider, samt en kommandocentral för ledning och samordning. Kommandocentralen sköter också kontakter med externa intressenter såsom länsstyrelser och SSI. I syfte att testa förmågan hos organisationen genomfördes en övning, benämnd Conny, den 21 maj 1997. Med utgångspunkt i ett haveri i ett kärnkraftverk i Finland som orsakade nedfall i Västerbotten övades på ett realistiskt sätt alla ingående delar i organisationen. Realismen säkerställdes bland annat genom att specialbyggda simulatorer gav realistiska dosratsvärden vid indikeringsuppdrag inom en radie av tio mil. Tagna prover manipulerades genom att en relevant mängd radionuklider tillsattes av övningsledningen innan proverna hanterades av provberedare och analyspersonal.
Abstract The radiometry work at FOA NBC defence is a part of Sweden´s preparedness regarding nuclear plant accidents, by being one of the laboratories contracted by the Swedish Radiation Protection Institute. For that purpose an internal organisation has been set up to gain good effectiveness in our capacity in case of a nuclear accident, causing radioactive fallout in northern Sweden. The different parts in this organisation are mobile teams for dose rate measurements and sample taking, gamma spectrometry in situ and in laboratories, preparation and analysis of samples containing alpha-, beta- and gamma-emitting radionuclides and a central command for management and coordination. With the purpose to test and exercise our capacity, an exercise named Conny was performed on May 21, 1997. Based on a fictive accident in a nuclear plant in Finland, causing radioactive fallout in Västerbotten, all parts of our organsation were exercised in a very realistic way. The realism was achieved by using specially built simulators, displaying "real" dose rates within a radius of 100 kilometers. Samples taken were manipulated by the exercise leader by adding relevant amounts of radionuclides before sample preparation and analysis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182