Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

TERRTEX - a software package for texture analysis.

TERRTEX - a software package for texture analysis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyberg Sten, Uppsäll Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 50
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00574-615)
Nyckelord terrain, texture, camouflage, optical, infrared, signature suppression, terräng, textur, kamouflage, värdering, optic, IR, signaturanpassning, 73, 33, E3016
Sammanfattning Denna rapport beskriver arbete som gjorts vid utvecklingen av ett PC-verktyg för att beskriva optiska rumsliga variationer i naturlig bakgrund. Det är ett tillägg till arbete som i andra sammanhang gjorts inom det radiometriska och temporala området. Det finns ett verkligt behov av att använda rumsliga egenskaper när man skall analysera skillnaden mellan ett målområde och en bakgrund. Det är nu än mera relevant när modern signaturanpassningsteknik har bidragit till att reducera tidigare kraftiga signaturer såsom varma punkter inom det infraröda området. Ansatsen här är att beskriva bakgrunden och även mer eller mindre kamouflerade objekt med texturmått. Dessutom används andra egenskaper för att beskriva "man made" föremål. Med användning av texturinformation tillsammans med multispektrala och temporala egenskaper så är det möjligt att analysera och värdera: - Signaturanpassningsmetoder - Spaningssystem - Motmedel - Sikten och målsökare Det är nödvändigt att fokusera på egenskaper som skiljer mål från bakgrund och detta kräver en mera noggrann beskrivning av bakgrunden än vad som hittills varit vanligt. Ett bakomliggande antagande är att mer eller mindre synliga mål har andra statistiska egenskaper än andra områden. Experiment har gjorts med ett datorprogram som uppskattar den statistiska skillnaden mellan mål och bakgrund. På lång sikt är syftet att hitta metoder för att kunna värdera moderna signaturanpassningsmetoder inom det infraröda våglängdsområdet. Rapporten är skriven för forskare inom bildbehandling, liksom för att fungera som referens för Terrtex-användare.
Abstract This report describes the work being done to develop a PC tool for the characterization of optical spatial variation in natural backgrounds. This is a complement to work on radiometric and temporal properties. There is a genuine need to use spatial properties when analysing the difference between a target area and a background area. This is more relevant today since modern signature suppression techniques have focused on the reduction of distinct features, like hot spots in the infrared band. Our approach is to apply texture descriptors to characterize the background and sometimes also more or less camouflaged targets. In addition, other descriptors are used to characterize man made objects. Using texture information together with other information, such as multispectral and temporal features, makes the analysis and the assessment possible of, -Signature reduction methods -reconnaissance systems -optical countermeasures -weapon sights and target seekers It is necessary to focus on features which discriminate targets from the background, and this demands a more precise description of the background than usual. The underlying assumption is that an area with more or less observable targets has different statistical properties from other areas. Experiments with a computer program that estimates the statistical differences between targets and background are described. The long term goal is to find methods for assessing signature suppression methods, especially in the infrared wavelength area. This report is intended for scientists in image processing and also as a user´s guide to Terrtex.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182