Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MUSS. Multi spectral smoke model.

MUSS. Multi spectral smoke model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tyden Lars
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00576-616)
Nyckelord Countermeasures, model, electronic combat, electronic warfare, simulation, assessment, duel, aerosol, obscuration, transmission, reflection, ray tracing, conceal, motmedel, modell, telekrig, simulering, värdering, duellstudier, aerosol, transmission, rök, 74, E70152
Sammanfattning Rapporten beskriver en datormodell för aerosoler där syftet är att kamouflera, dölja och förvilla. Två typer av aerosolkällor är modellerade: kontinuerliga och punktkällor. För dessa är diffusionen baserad på meteorologiska modeller. Modellen innehåller även en meteorologisk modell för vindprofilen som funktion av höjden. Ray-tracing-metodik används för att skapa mycket realistiska bilder av transmission, reflektion och emission. De optiska egenskaperna för aerosolen i användardefinierade våglängdsband beräknas med hjälp av ett Mie-program. MUSS kan användas för modellering av: 1. Kontinuerliga och punktkällor 2. Transmission som funktion av tid och spatial upplösning. 3. Transmission som funktion av spektral upplösning. 4. Intensitet som funktion av tid 5. Intensitet som funktion av spektral upplösning. 6. Reflektion som funktion av spektral upplösning 7. Deposition. Modellen är skriven i C++ under Windows NT 4.0. Utdata från modellen presenteras i form av grafer, bilder och tabeller.
Abstract This report describes a computer model for aerosol as countermeasure where the purpose is to camouflage, conceal and decept. Two kinds of aerosol sources are modeled, continuous and instantaneous. For these sources the diffusion is based on meteorological models. There is also a meteorological model for the wind speed profile. Ray tracing is used to create highly realistic images of transmission, reflection and emission of radiation. The optical properties of the aerosol material in user defined wavelength band are calculated with use of a Mie program. MUSS can be used for modelling: 1. Continuous and instantaneous sources 2. Transmission as a function of time and spatial resolution 3. Transmission as a function of spectral resolution 4. Intensity as function of time. 5. Intensity as function of spectral resolution. 6. Reflection as function of spectral resolution. 7. Deposition. The model is written in C++ under Windows NT 4.0 and the output data from the model is presented in graphs, images and tables.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182