Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mottagningsprocessen för nyanställda - Hej och välkommen till FOA 2.

Mottagningsprocessen för nyanställda - Hej och välkommen till FOA 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jönsson Emma
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-27
Rapportnummer: (FOA-R--97-00577-990)
Nyckelord kvalitet, nyanställd, mottagning, introduktion, process
Sammanfattning I rapporten beskrivs arbetet med mottagningsprocessen av nyanställda på Avdelningen för Vapen och Skydd, FOA. Arbetet innehåller en kartläggning av den ursprungliga processen, framtagande av mål för den förbättrade processen och ett förslag på hur den förbättrade processen kan se ut.
Abstract This report describes the work with the reception process for new employees at the Weapons and Protection Division, FOA. The work consists of a mapping of the original process, goals for the improved process and a suggestion of what the improved process may look like.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182