Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Firee tests in a blasted tunnel.

Firee tests in a blasted tunnel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ingason Haukur, Nireus Kjell, Werling Per
Ort: Stockholm
Sidor: 182
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-15
Rapportnummer: (FOA-R--97-00581-990)
Nyckelord Tunnel, Rökspridning, Ventilation, Brandeffekt, Gaskoncentration, Optisk densitet, tunnel, smoke spread, ventilation, heat release rate, gas concentration, optical density
Sammanfattning Brandförsök har genomförts i en utsprängd bergtunnel med en tvärsnittsarea på 9 m2. Tunnelns mått var 3 m bred, 3 m hög och 100 m lång. Bränderna var placerade på två olika platser i tunneln. Tunneln var naturligt ventilerad genom ett 13 m högt schakt. Schaktet var placerat i ena änden av tunneln. Tester med varierande ventilation och brandstorlek genomfördes. Bränslet var heptan, fotogen, metanol samt träribbor. Målet var att undersöka inverkan av ventilationen på brandeffekten samt korrelationen mellan optisk densitet och gaskoncentrationen på olika ställen i tunneln. Omfattande mängd data finns för framtida jämförelser med CFD (Computational Fluid Dynamics) modeller.
Abstract Fire tests were performed in a blasted rock tunnel with an average cross-section of 9 m2. The tunnel measured 3 m wide, 3 m high and 100 m long. The fire was located at two different locations in the tunnel. The tunnel is naturally ventilated through a 13 m high chimney located at one end of the tunnel. Tests with different ventilation condotions and fuels were carried out. The fuels used were; heptane, kerosene, methanol and wood cribs. The effects of ventilation on the heat release rate and correlations between optical density and gas concentration at different locations in the tunnel were investigated. Comprehensive data for future comparison with CFD (Computational Fluid Dynamics) models were also obtained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182