Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IGOSS - Model of image generation in optronic sensor systems.

IGOSS - Model of image generation in optronic sensor systems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 96
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00582-616)
Nyckelord model, optronic, electro-optical, sensor, modell, optronik, sensor, elektro-optisk, 74, E70152
Sammanfattning IGOSS är en datormodell (med ett modernt användargränssnitt) som tagits fram för att beskriva bildgenerering i optroniska sensorsystem. Modellen är uppbyggd i moduler som beskriver hur en inbild påverkas av de olika delarna av sensorsystemt. Normalt används en inbild eller en sekvens av bilder i simuleringen med det går även att använda modellen utan inbild t ex för att simulera upptäcktsavstånd av ett föremål med en given storlek och temperaturskillnad i förhållande till bakgrunden. Vilka moduler som skall ingå i simuleringen och konfigurationen hos dessa bestäms av användaren genom ett par knapptryckningar vid den tidpunkt då simuleringen genomförs. Alla moduler innehåller överföringsfunktioner (MTF) för att genomföra den bildbehandling som modulen är ämnad att beskriva. Dessa verkar på Fourier-transformen av inbilden. Förutom MTFer innehåller modulerna ofta också funktioner som verkar på den reella inbilden. De moduler som finns beskriver effekter på inbilden som beror på konstant linjär rörelse, vibrationer, optiken, detektorn, processenheten, visningsskärmen och ögat. Denna rapport beskriver teorin som används i dessa moduler.
Abstract IGOSS is a computer model (with a modern graphical user interface) developed to describe image generation in electro-optical (optronic) sensor systems. The model contains several modules that describe different parts of the sensor systems separately. Normally an input several modules that describe different parts of the sensor system separately. Normally an input image or a sequence of images are used in the simulation but it is also possible to use the model without an input image for instance to calculate probabilities of detection of an object with a given size and temperature as a function of distance. The modules to include in the simulation and how these are described are decided by the user at runtime. Image processing in the different modules is often accomplished by applying MTFs (modulation transfer functions) on the Fourier transform of the input image. However, some modules contain processes that can not be described by MTFs and in such cases image processing is performed directly on the real image and not on its Fourier transform. The modules that can be included in the simulation describe the effects of constant linear motion, vibration, the optics, the detector, the processor unit, the display, and the eye. This report describes the theory used in these modules.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182