Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IGOSS. User´s manual.

IGOSS. User´s manual. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 77
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-10
Rapportnummer: (FOA-R--97-00583-616)
Nyckelord modell, optronik, elektrooptisk, sensor, användarhandledning, model, optronic, electro-optical, sensor, user´s manual, 74, E70152
Sammanfattning Denna rapport är en användarhandledning för IGOSS som är en datormodell som tagits fram för att beskriva bildgenerering i optroniska sensorsystem. Användarhandledningen beskriver alla kommandon som finns tillgängliga i IGOSS samt hur resultaten presenteras på datorskärmen eller skrivs ut på skrivare. Teorin för modellen finns beskriven i en separat rapport. (FOA-R--97-00582-616- SE.
Abstract This report is the user´s manual for IGOSS which is a computer model developed to describe image generation in optronic sensor systems. The user´s manual describes all commands available in the program and it also describes how results are displayed on the screen or on a printed page. The theory for the model is described in a separate report. (FOA-R--97-00582-616--SE)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182