Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skydd mot kryssningsrobotar.

Skydd mot kryssningsrobotar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tarras-Wahlberg Erland
Ort: Stockholm
Sidor: 103
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-15
Rapportnummer: (FOA-R--97-00584-310)
Nyckelord kryssningsrobot, konventionell stridsdel, totalförsvar, perspektiv, hot, förslag till fortsatt studieverksamhet, cruise missiles, conventional warhead, total defence, future threat, proposal for further studies, 11
Sammanfattning Kryssningsrobotar håller idag på att utvecklas med hög precision och god verkan med konventionella specialstridsdelar mot fasta anläggningar. Civila mål, som är viktiga för totalförsvarets funktion samt mål inom luftförsvaret, synes ingå i huvudmålen för kryssningsrobotar. Effektivast för en angripare kan vara att inleda anfallet med en koncentration av kryssningsrobotar för att fördröja försvararens mobilisering och kraftigt reducera luftförsvarets effekt. Svenska totalförsvaret är idag inte anpassat mot hotet från precisionsstyrda långräckviddiga vapen, varav kryssningsroboten med kraftigt reducerad signatur synes vara den kategori som är mest användbar. Svenska jakt- och luftvärnssystem har idag ej godtagbar effekt mot kryssningsrobotar eftersom dagens robotar flyger i samma hastighetsområde som konventionella flygplan. Den effekt som kan uppnås är emellertid i de flesta fall begränsad på grund av korta upptäcksavstånd, korta läsningsavstånd och mättnadsproblem. Detta gör att alla våra luftförsvarssystem bör granskas och i de flesta fall moderniseras. passiva skyddsmetoder bedöms vara särskilt viktiga. För det militära försvarets del är det viktigt med utspridning av förråd, särskilt inför risken för överraskande robotinsatser mot vår infrastruktur för mobilisering. För det civila försvarets del är den effektivaste skyddsmetoden att skapa redundans. Telekriginsatser mot kryssningsrobotar kan vara effektiva, men förutsätter att kryssningsrobotarnas navigeringssystem är väl känt. Förr eller senare kommer sannolikt hotet från precisionsstyrda vapen att öka så kraftigt att effektivt skydd mot dessa troligtvis effektivast kan åstadkommas genom försvarssamverkan mellan nationer. Vår underrättelsetjänst och vår studieverksamhet bör inriktas mot långräckviddiga precisionsvapen betydligt mer än vad fallet är idag.
Abstract By now cruise missiles are being developed to high precision and with conventional specialized warheads against fixed targets. Civil targets, which are important to the funcion of the total defence and to air defence targets, seems to be among the main targets for cruise missiles. The most effective behaviour for an aggressor seems to be to start his attack with a concentration of cruise missiles in order to delay mobilization and to reduce the effects of air defence. The Swedish defence is not yet being adapted to the threat from precision guided long range weapons. Of these weapons cruise missiles with considerable reduced radar cross section are supposed to be the most useful weapon category. Fighter and anti-aircraft defence systems have today not acceptable affects against cruise missiles and the reachable effects in most situations are limited due to short distances of detection, limited lock-on distances and saturation problems. All Swedish air defence systems should therefore be checked and in most cases even modernized. Passive means are supposed to be of special importance. Concerning military defence it is essential to disperse equipment from stores, especially with the risk of surprising missile attacks against the Swedish mobilization system in hand. Concerning civil defence, the most effective protection mean is creating redundancy in electric power supply, telecommunication and road dependent transport systems. Electronic warfare against cruise missiles is supposed to be effective provided the navigation system of the cruise missile is well known. A classified appendix is publ. as internal report FOA-DH--97-00095-310.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182