Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaktsgemensamma fysiska prov: Kondition, ålder och kravgränser.

Försvarsmaktsgemensamma fysiska prov: Kondition, ålder och kravgränser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergh Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-11-10
Rapportnummer: (FOA-R--97-00589-720)
Nyckelord Fysiska prov, Ålder, Kön
Sammanfattning FM-gemensamma konditionsprov utarbetas för närvarande. Inriktningen är att kraven skall vara befattningsrelaterade. Tre olika kravnivåer, i vilka alla befattningar skall sorteras, har föreslagits. Dessa nivåer motsvarar 42, 48 och 56 ml x kg-1 x min-1 i maximal syreupptagning. Åldersbetingad nedgång i fysisk kapacitet kommer att påverka möjligheterna att klara proven. För att belysa några aspekter av detta har beräkningar utförts. Av dem som i 20-25 års ålder rekryterats med "42-krav" beräknades 10, 46 och 80% inte klara "42-kravet" vid 35, 45 respektive 55 års ålder. Av dem som rekryterats med "48-krav" beräknades 0%, 3% och 40% inte klara "42-kravet" vid 35, 45 respektive 55 års ålder. Konsekvenserna kan således bli avsevärda, särskilt inom den grupp som rekryterats i "42-nivån" eftersom det då inte finns någon lägre nivå. Nämnda effekter av den ålderbetingade nedgången i fysisk kapacitet skulle kunna minskas om rekryteringskraven höjdes. Detta kommer dock att krympa rekryteringsbasen, främst bland kvinnor. Om man tillämpar föreslagna krav leder det sannolikt till avsevärda avgångar. Ett annat sätt är att tillämpa kraven endast i befattningar där kraven är tillfredsställande undersökta. I många befattningar skulle man därmed inte ha fysiska prov, vilket sannolikt skulle leda till att Försvarsmakten får för många yoff med undermålig fysisk kapacitet. En medelväg kan vara att -tillämpa befattningsrelaterade krav om dessa är tillräckligt väl dokumenterade -för övriga befattningar, tillämpa krav som utesluter de svagaste inom respektive kön och åldersgrupp. -så snart kraven i en befattning är tillräckligt väl dokumenterade tillämpas befattningsrelaterade krav.
Abstract Endurance tests applicable to all services are presently being developed. One of the aims is that requirements should be job-related. Three different levels corresponding to maximal oxygen uptakes of 42, 48, and 56 ml x kg-1 x min-1, respectively have been proposed. The decrease in physical capacity with increasing age will, however, reduce the fraction of officers that can comply with given requirements. The fraction that would fail to achieve the above mentioned levels was calculated. For officers recruited with the "42-requirement", 10%, 46%, and 80% would be unable to comply with that demand at 35, 45, and 55 years of age, respectively. For those recruited with "48-requirements", 0%, 3% and 40% would not attain the 42-level at 35, 45, and 55 years of age, respectively. The magnitude of these effects could be reduced by increasing the recruitment requirements. This would, however, reduce the number of possible candidates, especially among women. Applying the above mentioned requirements would lead to a considerable attrition rate. Another option is to apply requirements only if job demands were sufficiently well established. That would result in acceptance of many officers with inferior physical endurance. A middle course might be -to apply job-related demands if these are established -to apply gender and age related demands if job requirements are not known -to change from gender and age related demands to job related ones as soon as the requirements are sufficiently well established.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182