Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Synpunkter på värdering av verkan och sårbarhet.

Synpunkter på värdering av verkan och sårbarhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-15
Rapportnummer: (FOA-R--97-00595-310)
Nyckelord Verkansvärdering, Sannolikheter, Assessment of effect, Probability
Sammanfattning I en tidigare rapport "Värdering av verkan och sårbarhet", FOA-R--97-00594-310--SE beskrivs programmen APAS, LMP3 och VERKSAM/VERANA utan att upptäckta felaktigheter påtalades explicit. I denna rapport görs dessa påpekanden.
Abstract In a previous report "Assessment of effect and vulnerability", FOA-R--97-00594-310--SE the computer programs APAS, LMP3 and VERKSAM/VERANA are described without explicitly pointing out defects that have been found. In this report these defects are specified.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182