Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Exact calculations of short distance transmission loss.

Exact calculations of short distance transmission loss. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pihl Jörgen, Wester Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-04
Rapportnummer: (FOA-R--97-00601-409)
Nyckelord Bullermätstation, utbredningsförlust, acoustic range, transmission loss
Sammanfattning Vi presenterar resultat från exakta beräkningar av ljudutbredning i en akustisk miljö liknande den vid FMVs mätstation i Stockholms skärgård. Syftet är att få en bild av närfältseffekter vilka skulle kunna påverka bullermätningarna. Våra beräkningar visar på avsevärda variationer i ljudutbredningsförluster, vilka måste tas hänsyn till vid bestämning av bullernivåer. Vår slutsats är att ljudutbredningsförluster vid mätstationen bör mätas med fältförsök samt att ett system för korrigering av bullernivåer konstrueras.
Abstract We present results from exact transmission loss calculations for an acoustical environment, which is assumed to be typical for an acoustic range in the Stockholm archipelago. The purpose is to obtain a picture of the near field effects which could influence the noise measurements. Our calculations indicate that there are substantial fluctuations in the transmission loss, which must be accounted for in order to obtain correct values for the emitted sound. We conclude that the transmission loss at the acoustic range should be calibrated with field experiments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182