Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of the exercises at the Swedish battle training centre and their use of the MIND system.

Evaluation of the exercises at the Swedish battle training centre and their use of the MIND system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jenvald Johan
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00602-505)
Nyckelord Evaluation, inquiry, force-on-force battle training, utvärdering, enkät, stridsträning, 73, E7609
Sammanfattning Denna rapport redovisar data och preliminära resultat från en enkätstudie genomförd vid armens stridsträningsanläggning under 1997.
Abstract This paper reports the preliminary results from a series of inquiries made at the Swedish Battle Training Centre during 1997.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182