Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Structured reports for manual observations in team training.

Structured reports for manual observations in team training. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thorstensson Mirko
Ort: Linköping
Sidor: 100
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00603-503)
Nyckelord structured reports, team training, mission training, battle training, evaluation, simulation, development of military units, strukturerad rapportering, gruppinriktad träning, uppdragsträning, stridsträning, utvärdering, simulering, 730, 73, E7609
Sammanfattning Manuella observationer är en viktig informationskälla för att följa händelseförloppet under stora övningar. Den här rapporten beskriver utvecklingen av strukturerad rapportering och hur den kan användas för att öka mängden och kvaliten på information som samlas in under gruppinriktad uppdragsträning. Strukturerad rapportering kan användas antingen som ett enskilt verktyg eller som komplement till andra informationskällor. Användningen av strukturerad rapportering beskrivs inom ramarna för MIND-systemet, som är ett system för integrerad simulering och datainsamling vid gruppinriktad uppdragsträning och -utvärdering. Rapporteringssystemet utvecklades med generella mål, men mot den specifika domänen militär dubbelsidig stridsträning. Generaliteten hos ansatsen utvärderades senare genom att anpassa systemet till räddningstjänstdomänen. Rapporteringssystemet användes under en stor räddningstjänstövning med positivt resultat. Systemet har implementerats med Visual C++ som en Windows NT applikation.
Abstract Manual observations are an important source about the course of events of a large-scale exercise. This thesis describes the development of structured reports and how they can be used to increase the amount and quality of information collected during team and mission training. Structured reports can be used either as a stand-alone tool or as a complement to other sources of information. The use of structured reports is illustrated in the context of the MIND system, which is an integrataed simulation and data collection system for team and mission training and evaluation. The reporting system has been developed with generality in mind, but for the specific domain of military force-on-force battle training. By transferring the system to the domain of rescue operations the generality of the concept has been evaluated. The reporting system has been used during a large-scale emergency response exercise with an encouraging result. The system has been implemented as a Windows NT application using Visual C++.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182