Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellsamordningsprojektet: Fallstudie STRIL.

Modellsamordningsprojektet: Fallstudie STRIL. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Isacson Tore
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00604-202)
Nyckelord modell, samordning, STRIL, air defence command and control, co-ordination, modellling, 11
Sammanfattning Modellsamordnimngsprojektet syftar till att öka samverkan mellan olika avdelningar inom FOA samt med andra försvarsmyndigheter. Avsikten är också att förbättra sammanhanget mellan modeller på olika nivåer - från teknisk till operativ - och för olika användningsområden. Som ett led i detta arbete genomfördes under våren 1997 en Fallstudie STRIL. Syftet var att hitta former för ett ökat samarbete inom FOA samt att komma med förslag till nya modellidéer. Den använda metoden - att utgå från en konkret situation på övergripande nivå och att därefter översiktligt skissera vilka modeller som erfordras för att belysa aktuellt område - bedömdes vara utvecklingsbar. De mest angelägna modellprojekten bedömdes beröra strilsensorernas överlevnadsförmåga samt den samlade kapaciteten hos många spaningssensorer mot ett större anfallsföretag.
Abstract The main purpose of the project is to enhance the co-operation between the divisions of FOA as well as with other defence agencies. Another purpose is to connect models on different levels of aggregation - from technical to operational level - and from different areas of use. To achieve this a case Study STRIL was run during the spring 1997. The purposes were to find new forms for co-operation within FOA and to formulate new model ideas. The method - to start with an explicit situation on operational level and then in a sketchy way describe the models that were needed to handle the problem area - was thought to be useful but it had to be developed. The two most important model projects seemed to be the survivability of the sensors and the total capacity of many sensors against a massed air attack.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182