Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

NATO Maritime Permanent Analysis Team (PAT). Northwood, England 1997-06-23--26.

NATO Maritime Permanent Analysis Team (PAT). Northwood, England 1997-06-23--26. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmberg Marie
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-02
Rapportnummer: (FOA-R--97-00606-201)
Nyckelord uppföljning, analys, marina övningar, databas, erfarenhetsbank, TIMS, Lessons Learned, 11
Sammanfattning Denna reserapport beskriver ett studiebesök vid det internationella analysorganet NATO Maritime Permanent Analysis Team (PAT) i Northwood England. Studiebesöket skedde under analysfasen av den internationella Partnerskap För Fred (PFF) övningen Cooperative Banners 97. PAT:s organisation, uppgift analysmetod och analysverktyg beskrivs i rapporten. Särskild tonvikt har lagts vid det rekonstruktionverktyg, TIMS (Tactical Information Management Systems), som nyttjas vid uppföljning och analys av marina övningar. Dessutom beskrivs kortfattat systemet med Lessons Learned samt distributionen av den internationella erfarenhetsbanken, LLDB (Lessons Learned Database), som utgör en komponent i återkopplingen till partnerländernas förband och till olika ledningsnivåer. Avslutningsvis sammanfattas de erhållna intrycken och slutsatser för MTC:s och FOA:s verksamhet dras.
Abstract This travel report describes a visit to the international evaluation- and analysis team - NATO Maritime Permanent Analysis Team (PAT). The visit took place during the analysis phase of the (Partnership for Peace) PfP Cooperative Banners 97 in Northwood UK, 1997-06-23--27. This report describes the organisation, tasks and objectives, analysis method and analysis tools of PAT. Particularly the reconstruction- and analysis tool (TIMS, Tactical Information Management Systems) and the Lessons Learned system are described. The PfP Lessons Learned Database (LLDB), which represents one of the components that is distributed as well to the NATO partnership members as to the different command and control levels is also described. Finally, from the Swedish Naval Warfare Centre and the Defence Research Establishment point of view, the impressions of the visit are concluded and the results are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182