Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Water mitigation of cased charges. A pilot test series.

Water mitigation of cased charges. A pilot test series. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Håkan, Forsén Rickard
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-14
Rapportnummer: (FOA-R--97-00608-311)
Nyckelord Vattendämpning, luftstötvåg, experiment, water mitigation, air blast, experiment
Sammanfattning En pilotstudie av vattendämpning av detonerande höljesladdningar presenteras. Bakgrunden till detta är ett storskaligt försök utfört i Älvdalen 1996 och frågeställningar angående höljets inverkan som då framkom. Experimenten var ett första försök att studera höljets eventuella inverkan på vattendämpningen av detonerande laddningar i en väldefinierad geometri. Experimenten utfördes med 1,5 kg laddningar och 3 kg vatten i en sprängkammare med volymen 0.4 m3.Resultaten visar att den första trycktoppen både inne i sprängkammaren och utanför ventilationsrörets mynning inte påverkas i någon nämnvärd omfattning, medan däremot det kvasistatiska gastrycket i kammaren och side-on-trycket i ventilationsröret reducerades.
Abstract A pilot test series to study the water mitigation effect from detonating cased charges is presented. The background for this is a large scale test performed in Älvdalen in 1996, and questions regarding the influence of the casings that were discussed afterwards. The experiments were a first attempt to study the water mitigation of cased charges in a well defined geometry. This was performed with 1.5 kg of high explosives and 3 kg of water inside a detonation chamber with 0.4 m3 volume. The results show that the first pressure peak inside the chamber, and in front of the outlet of the ventilation pipe, are not significantly reduced by the water. Still, the quasi-static gas pressure inside the detonation chamber and the side-on pressure in the ventilation pipe were reduced.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182