Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effekter vid och efter C-anfall : beräkningsexempel som underlag för utformning av C-mallar.

Effekter vid och efter C-anfall : beräkningsexempel som underlag för utformning av C-mallar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Edvard, Näslund Erik, Koch Bo, Edvinsson Åsa, Dufvenberg Toni
Ort: Umeå
Sidor: 48
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-25
Rapportnummer: (FOA-R--97-00609-864)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, riskavstånd, skadeutfall, vinterförhållanden, chemical warfare agents, risk distance, injuries, winter conditions
Sammanfattning Andningsrisker från C-moln har beräknats för typiska angrepp med C-stridsmedel under vinterförhållanden. Risker vid passage av C-vätskebeläggning på väg har beräknats för sommar- och vinterförhållanden. Arbetet har skett inom projektet "Risk- och saneringsmallar för C-stridsmedel" på uppdrag av FM. Beräkningarna visar att C-stridsmedel ligger kvar betydligt längre på snö än på sommarunderlag. Maximalt avstånd för andningsrisker vid vistelse utomhus utan skydd, 0-6 timmar efter anfall är, ca 80 km. Anfallsscenarier med sarin ger största riskavstånd. Både primärmoln och sekundärmoln bidrar till effekterna. Sekundärmolnet är verksamt i minst 12 timmar. Passage av C-beläggning på oplogad väg med bandvagn ger störst kontaktrisk vintertid. Huvuddelen av skadorna härrör från kontaminering vid arbete med materiel. Passage av C-beläggning på våt grusväg ger störst kontaktrisk under sommarförhållanden. Självsaneringseffekten vid transport på C-vätskefri väg är betydande och efter 10 km har kontamineringen reducerats väsentligt eller försvunnit helt. Beräkningsmodellen baseras på experiment med transportsträckor på 1-3 km, varför resultaten är osäkra för sträckor längre än dessa.
Abstract The breathing hazards from clouds of chemical warfare agents during winter conditions has been calculated and the hazards from passing a ground contamination on roads has also been estimated. The calculations show that the persistence time is longer during winter conditions than during summer. Maximum distance for breathing risks is approximately 80 km during the first 6 hours after an attack. The calculations also show that passing a road with light snow causes the largest contact risk. However, the subsequent decontamination when driving on a clean road is significant.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182