Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Difluor-RDX delrapport 1: Inledande syntesförsök.

Difluor-RDX delrapport 1: Inledande syntesförsök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wellmar Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 6
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-04
Rapportnummer: (FOA-R--97-00612-310)
Nyckelord Difluor-RDX, DAST, 1, 3-ditiolan, 1, 5, 3-ditiazepan
Sammanfattning Syntesförsök mot difluor-RDX har utförts, dels utgående från keto-RDX och dels från TBT, utgångsmaterialet för keto-RDX. Samtliga fluoreringsförsök som utförts enligt denna strategi har misslyckats. Försök med en ny metod där fluor introduceras på ett tidigare stadium i syntesvägen har påbörjats.
Abstract Synthetic attempts towards difluoro-RDX has been performed using both keto-RDX and TBT as starting materials. All attempted fluorinations performed according to this strategy have failed. Research on a new method consisting in the introduction of fluorine at an earlier stage in the synthetic pathway has been initiated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182