Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Coding and verification of software for the facet-based method of moments.

Coding and verification of software for the facet-based method of moments. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Sven-Erik
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00615-615)
Nyckelord RCS, CAD, momentmetod, methods of moments, 340, 34, E3015
Sammanfattning Ett objekts smygegenskaper bestäms till stor del av dess radarmålyta och det är därför viktigt att denna kan beräknas så noggrant som möjligt. En fasettbaserad version av momentmetoden studeras. Algoritmen opererar på geometridata i form av triangulära fasetter. Data för det aktuella objektet kan fås från CAD-programmet AUTOCAD. Syftet är att beräkna radarmålytan för ett objekt av godtycklig form. Rapporten har vetenskaplig karaktär och riktar sig till läsarae som vill orientera sig om en av de viktigaste metoderna för beräkning av radarmålyta.
Abstract The stealth properties of an object are, to a large extent, determined by its radar cross section. Accurate computation of this entity is therefore important. A facet-based version of the method of moments is studied. The algorithm operates on geometry data in the form of triangular facets. Data that describe the object of interest can be obtained from the CAD-program AUTOCAD. The objective is to compute the radar cross section of an object of general shape. The report has a scientific character and is intended for a readership that seeks an overview of one of the most important methods to compute radar cross section.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182