Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kemiska vapen i världen.

Kemiska vapen i världen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johannesson Jessica
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-03
Rapportnummer: (FOA-R--97-00624-862)
Nyckelord Kemiska vapen, C-vapenkonventionen, destruktion, USA, Ryssland, Indien, Sydkorea, länder, chemical weapons, destruction, Russia, South Korea
Sammanfattning Den 29 april 1997 trädde konventionen mot kemiska vapen i kraft. Före ikraftträdandet var det endast USA och Ryssland som på eget initiativ deklarerat innehav av kemiska vapen. Genom C-vapenkonventionen har, och kan ytterligare stater komma att deklarera innehav. Flera av de stater som antas bedriva utveckling av eller inneha kemiska vapen har dock varken undertecknat eller ratificerat C-vapenkonventionen. Därmed omfattas de inte av konventionens förbud och krav på deklarationer. Syftet med denna rapport är att på ett överskådligt sätt redogöra för var i världen det kan finnas kemiska vapen. Informationen har sammanställts från öppna källor, huvudsakligen nyhetstelegram och tidningsartiklar.
Abstract The Chemical Weapons Convention entered into force on the 29 of April, 1997. Before the entry into force only the United States and the Russian Federation had declared, on their own initiatives, possession of chemical weapons. In accordance with the Chemical Weapons Convention States Parties have declared possession of chemical weapons. Many of the states which are believed to develop or possess chemical weapons have not signed or ratified the Chemical Weapons Convention. They are thus parts to the conventions prohibitions and demands. In the future, additional states accessing to the Chemical Weapons Convention, may declare chemical weapons. The objective of this report is to account for where in the world chemical weapons might occur. The information is compiled from open sources, mainly newsletters and articles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182