Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Model based direction of arrival estimation methods applied to experimental antenna data.

Model based direction of arrival estimation methods applied to experimental antenna data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Heydarkhan Amir
Ort: Linköping
Sidor: 74
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-05
Rapportnummer: (FOA-R--97-00631-408)
Nyckelord signal processing, array antenna, radar, signalbehandling, gruppantenn, E3008, 36
Sammanfattning I rapporten jämförs några modellbaserade riktningsskattningsmetoder för radartillämpningar. Rapporten består av tre delar. Första delen beskriver teorin för metoder som har studerats: Conventional BeamForming (CBF), Capon´s, Multiple Signal Classification (MUSIC), MinNorm, Deterministic Maximum Likelihood (DML), Stochastic Maximum Likelihood (SML), Signal Subspace Fitting (SSF), Weighted Subspace Fitting (WSF), Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques (ESPRIT) and Root-MUSIC. I den andra delen studeras prestanda för metoderna med simulerade signaler. I den tredje delen studeras metoderna med verkliga data från en 12 kanalers digital gruppantenn. Mätdata från antennen är inte ideala och vissa korrektioner görs före riktningsskattning. Riktningsskattningarnas standardavvikelse och medelvärde har studerats samt deras beroende av antalet sample och signaleffekt. I algoritmerna antas oberoende vitt Gaussiskt brus vilket överensstämmer med bruset i mätdata.
Abstract This report compares some model based methods for DOA (Direction of Arrival) estimation in radar applications. The report consists of tree parts. The first part gives the theory of some DOA estimation methods. The studied methods in this report are Conventional BeamForming (CBF), Capon´s, Multiple SIgnal Classification (MUSIC), Min-Norm, Deterministic Maximum Likelihood (DML), Stochastic Maximum Likelihood (SML), Signal Subspace Fitting (SSF), Weighted Subspace Fitting (WSF), Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques (ESPRIT) and Root-MUSIC. These methods are implemented in MATLab. In the second part, performance of the DOA methods using simulated signals are studies. In the third part, the methods are studied using real data. The real data is collected from a 12 channel digital beamforming array antenna. The antenna is not ideal and some correction processing is done before evaluation of DOA. The DOA estimation as a function of the number samples and power of the signals has also been studied. In these algorithms, the noise has been assumed to be independent white Gaussian noise. The noise characteristics has been studied and it agrees with the assumptions in the algorithms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182