Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Russian Navy facing the 21st century. Proceedings of a conference in Stockholm, 2 December 1996.

The Russian Navy facing the 21st century. Proceedings of a conference in Stockholm, 2 December 1996. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Oldberg Ingmar
Ort: Stockholm
Sidor: 155
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-09
Rapportnummer: (FOA-R--97-00632-180)
Nyckelord Russia, Navy, history, future, ambitions, weapons projects, problems, naval debate, Ryssland, flottan, historia, framtid, vapenprojekt, marindebatt, 13
Sammanfattning Syftet med denna konferens var att belysa den ryska flottans nuvarande målsättningar, kapacitet och problem, att analysera rådande utvecklingstrender och spekulera om hur flottan kan se ut i ett långt tidsperspektiv. För att få ett brett åsiktsspektrum inbjöds tjänstemän och forskare från flera länder, både från Ryssland och väst, att hålla föredrag, vilka sedan kommenterades av några svenska experter. Konteramiral Zubkov presenterar här ryska experters syn på hur den ryska flottans sammansättning och uppgifter troligen kommer att bli i början av 2000-talet, medan viceamiral Kviatkovskij främst inriktar sig på de fyra flottornas framtid. Konteramiralen Cobbold granskar flottans utveckling sedan sovjettiden, nuvarande problem samt planer och projekt för framtiden. Earl Sheck betonar mera de ekonomiska problemen och ger en västlig syn på den ryska marindebatten. Dr Matthei analyserar svartahavsflottans problem från ett historiskt perspektiv, och professor Till analyserar de bestämmande faktorerna för den ryska flottans utveckling förr och i framtiden. Norman Polmar ställer den viktiga frågan om vilka kriterier som kommer att mäta den ryska flottans styrka i framtiden. Som kommentar drar dr G Åselius paralleller med mellankrigstiden, C-G Hammarskjöld och T Hasselberg diskuterar frågorna om den ryska flottans problem och uppgifter, och dr Dörfer ifrågasätter de ryska strategiska ubåtarnas betydelse. Till slut summerar direktören debatten mot bakgrund av utvecklingen efter konferensen.
Abstract The purpose of this conference was to elucidate the ambitions, capabilities, and restrictions of the Russian Navy at present, analyze current trends of development and speculate about what it will look like in the long term perspective. In order to get a broad span of views, officials and researchers with special insight into the field, both Russians and Westerners, were asked to deliver papers, and some Swedish experts made comments. Rear Admiral Zubkov presents Russian views about the likely composition and tasks of the Navy in the early 21st century, whereas Vice Admiral Kviatkovskii focuses on the future of the four fleets.Rear Admiral cobbold examines the development since Soviet times, current problems and weapons projects for the future, whereas Mr Sheck more stresses the economic constraints and gives a Western view of the russian naval debate. Dr. Matthei analyses the fate of the Black Sea fleet from a historical perspective, and Professor Till outlines the determinants of Russian naval conduct which bear on the future. Norman Polmar poses the important question what will be the criteria of strength for the Russian navy. Dr. Åselius draws parallels with the interwar period, Mr Hammarskjöld and Captain Hasselberg scrutinize the interests and problems of the Russian navy, and Dr. Dörfer questions the importance of Russian SSBNs whereupon the editor sums up the debate in the context of the development after the conference.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182