Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stålfiberarmerade betongplattor utsatta för tryckstöt i stötvågstub - Försöksomgång 1997.

Stålfiberarmerade betongplattor utsatta för tryckstöt i stötvågstub - Försöksomgång 1997. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forsberg Ann-Sofie, Ågårdh Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-16
Rapportnummer: (FOA-R--97-00635-311)
Nyckelord Stålfiberarmerad betong, transient dynamisk last, detonationsförsök, stötvågstub, steel fibre reinforced concrete, transient dynamic loading, blast experiments, shock tube
Sammanfattning I rapporten redovisas resultaten från stötvågsexperiment utförda vid forskningsstationen i Märsta under 1997. Försöken omfattar 9 plattor av fiberarmerad betong, som utsattes för varierande grad av stötvågsbelastning. Skillnaden mot fjolårets försöksomgång är att plattorna denna gång ej innehöll någon konventionell armering alls. Belastningen utgjordes av tryckvågen från detonerande laddningar på 20 m avstånd, i en stötvågstub. Inom de första tre serierna om tre plattor var belastningen densamma. Töjningar i vardera x-, (horisontella) och y-riktningarna (vertikala), acceleration i z-riktningen, mittutböjning i z-riktningen, reflekterat tryck samt statiskt tryck från stötvågen presenteras. I rapporten redovisas diagram över samtliga förlopp och sammanställande tabeller över intressanta mätvärden.
Abstract In the report measurement results are presented from blast loadings performed at the test and research station at Märsta in 1997. Experiments were performed on 9 slabs of steel fibre reinforced concrete slabs subjected to various levels of blast loading. In contrast to the experiments of last year, the slabs had no conventional reinforcement. The loadings were accomplished by detonating charges from a distance of 20 m in a shock tube. Within the first three series of three slabs the loading was the same. Strain histories in the x-direction (horisontal), and in the y-direction (vertical), acceleration in the z-direction, centre diplacement in the z-direction, reflected and static pressure were recorded. In the report time histories are presented from all measurement results and tables of interesting values.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182