Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mikrovågsegenskaper hos optiskt styrda kiselskivor.

Mikrovågsegenskaper hos optiskt styrda kiselskivor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Önnegren Jan, Jonsson Rolf, Lindström Lennart
Ort: Linköping
Sidor: 55
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-10
Rapportnummer: (FOA-R--97-00639-615,408)
Nyckelord microwave transmission, silicon, optical illumination, mikrovågor, kisel, optisk belysning, I3410, 340, 34
Sammanfattning Om en tunn kiselskiva på ett enkelt sätt kan fås att skifta från elektriskt icke ledande (isolerande) till elektriskt ledande när ytan belyses, kan ett antal intressanta tillämpningar realiseras. Den tillämpning som denna rapport främst inriktar sig, mot är en styrbar radom för att temporärt dölja och skydda den egna radarantennen. En radom bestående av en optiskt styrd kiselskiva ger antennen liten radarmålyta och gör att antennen kan tåla höga radar- och HPM-pulser (då kiselskivan är elektriskt ledande). I detta arbete har mikrovågsegenskaperna för optiskt styrda kiselskivor studerats teoretiskt och experimentellt för det fall då kiselytan belyses kontinuerligt. Ett simuleringsprogram Tectum har skrivits där den framtagna teorin i kapitel 2-5 implementerats. Tectum beräknar laddningsbärarfördelningen och mikrovågsegenskaperna för kiselskivan vid kontinuerlig belysning. Programmet tar bland annat hänsyn till rekombinationen i båda kiselytorna. För att experimentellt undersöka olika belysningsintensiteter har mikrovågsmätningar utförts på dopade kiselskivor. Försök med att optiskt styra kiselskivor har utförts. Vid en belysning av 0.25 W/cm2 erhölls 5 dB ökade transmissionsförluster för mikrovågorna vid 10 GHz.
Abstract If a silicon wafer, in a simple way, can be shifted from being electrically non-conducting (insulating) to be electrically conducting when its surface is illuminated, a number of applications can be realised. In this report we mainly focus on how to realise a radom to protect a radar antenna. If the radar is equipped with an optically steerable silicon surface in front of the antenna, the radar cross section can be reduced and the system can also withstand high power microwave (HPM) pulses. In this work we have studied theoretically and experimentally the microwave performance of optically steerable silicon wafers, where the silicon surface was continuously illuminated. The theory developed in chapters 2-5 has been implemented in a simulation program called Tectum. Tectum derives the excess carrier densities and the microwave performance for the case when the silicon surface is continuously illuminated. The surface recombination at both sides of the silicon wafer is taken into account in the simulations. To experimentally investigate different illumination intensities, microwave measurements have been performed on various doped silicon wafers. Experiments have also been carried out by illumination of the wafers. For an illumination intensity of 0.25 W/ cm´2 at the silicon surface, a 5 dB increase in microwave transmission loss was obtained at 10 GHz.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182