Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Övergivna kemikalier : problem och risker - exemplet konkursboet "GKO".

Övergivna kemikalier : problem och risker - exemplet konkursboet Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stjernström Olof, Svensson Indra
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-27
Rapportnummer: (FOA-R--97-00642-990)
Nyckelord Övergivna kemikalier, farligt avfall, sårbarhet, risker, räddningstjänst, olycka, hälsa, miljö, environment, abandoned chemicals, hazardouos waste, accident, health risk, vulnerability, rescue service
Sammanfattning Rapporten redovisar ett exempel på övergivna kemikalier/farligt avfall. Ett konkursbo efter en ytbehandlingsindustri i Umeå kommun hade lämnats utan att kemikalierna/det farliga avfallet tagits omhand. Rapporten beskriver: - händelser och orsakssammanhang som låg bakom kvarlämnandet av det farliga avfallet, - åtgärder som vidtogs efter upptäckt av det farliga avfallet, - motiv och orsaker som låg till grund för den rättsliga prövningen, - mängder och typ av kemikalier som lämnades kvar samt - kemikaliernas hälso- och miljöeffekter Den tidigare ägaren till ytbehandlingsindustrin åtalades och fälldes för miljöbrott. Exemplet illustrerar sårbarheten i dagens avfallshanteringssystem, som riskerar att leda till onödig försening av omhändertagande och sanering av farligt avfall.
Abstract This report illustrates an example of abandoned chemicals/hazardous waste. The waste of a bancrupt´s estate of a surface treatment industry in the municipality of Umeå had been left unguarded on location. The content of the report covers: - events and causes leading to the abandonment of the chemicals/hazardous waste, - measures that was taken after the discovery of the chemicals/hazardous waste, - motives for the legal proceedings, - amount and types of chemicals and - health and environmental risks. The former owner of the industry was prosecuted and convicted of environmental crimes. The example illustrates the vulnerability of the hazardous waste system, such as unnecessary delay of the disposal of hazardous waste.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182